--- हाम्रो बारे ---


"ह्याङला तामाङ समाज"

ह्याङ्ला दोलखा–काठमाण्डौ तामाङ समाज गैह्र नफामूलक सामाजिक संस्था हो । यसले शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सबै क्षेत्रमा प्रगतिशील समाबेशी समाज सेवा गर्दछ । 

थप जानकारी...

हाम्रो सदस्यहरु

ह्याङला तामाङ समाजका सदस्यहरु

हाम्रो लेखहरु

ह्याङला तामाङ समाजका लेख

Hamro Samaj Ko Barey

Hamro Samaj ko Barey Hamro Samaj ko Barey Hamro Samaj ko Barey Hamro Samaj ko Barey Hamro Samaj ko Barey Hamro Samaj ko Barey Ham…

थप जानकारी...