ह्याङला तामाङ समाजका बारे

हाम्रो बारे

ह्याङ्ला दोलखा–काठमाण्डौ तामाङ समाज गैह्र नफामूलक सामाजिक संस्था हो । यसले शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सबै क्षेत्रमा प्रगतिशील समाबेशी समाज सेवा गर्दछ । 

ह्याङला तामाङ समाजका सदस्यहरु