ह्याङ्ला दोलाख-काठमाडौं तामाङ समाजको स्थापना कालको तस्बिरहरु