श्री पेमा ल्होमु लामा

सदस्य

श्री कुमारी तामाङ

सदस्य

श्री राजु लामा

सदस्य

श्री पासाङ मोक्तान

सदस्य

सुश्री देविका पाख्रिन

सदस्य

श्री सरोज मोहन लामा

अध्यक्ष

श्री सुरेश कुमार ग्याबा (कुवेत)

सम्पर्क समन्वय संयोजक

श्री ईन्द्र बहादुर तामाङ

आजिवन सदस्य

श्री रमेश कुमार तामाङ (पाख्रिन)

आजिवन सदस्य

श्री हर्कमान तामाङ

दोलखा जिल्ला सम्पर्क समन्वय संयोजक

श्री जितवीर लामा

प्रमुख संरक्षक/सल्लाहाकार सदस्य

श्री शम्भु घिसिङ

सदस्य

श्री सञ्चमाया जिम्बा घिसिङ

सदस्य

श्री शुक्र तामाङ

सदस्य

श्री नेत्र बहादुर तामङ

सदस्य

श्री फुर्वा तामाङ

सदस्य

श्री बुधमाया तामाङ

सदस्य

श्री अमृता तामाङ

सदस्य

श्री हिरालाल तामाङ

सदस्य